#SayNo


Gromning och sexuellt tvång mot barn och unga blir allt vanligare. Det handlar om att vuxna söker upp barn på nätet för att förmå dem att visa upp sig nakna.

Nu startar Europol en kampanj för att öka medvetenheten om frågan. Offer så unga som sju år har blivit kontaktade av förövare på nätet, skriver EU:s byrå för brottsbekämpning, Europol, i ett pressmeddelande. Europols kampanj #Say NO, med en egen hemsida, syftar till att ge råd till de som är eller löper risk för att bli utsatta. Det görs bland annat genom en film riktad till unga.

Informationen är hämtad från polisen.se och ni kan läsa mer HÄR och HÄR


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square