Judging By The Cover


Trumvirvel! Omslaget är här, jag hoppas det väcker nyfikenhet, en kittlande nerv och ett "Den boken måste jag läsa"-begär. Formgivare: Jessica Eklund på Stilgrepp.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by IDA AXELSSON. All Rights Reserved.